หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > นิทรรศการศิลปนิพนธ์
นิทรรศการศิลปนิพนธ์

admin pai
2019-02-12 00:29:57

เรียนเชิญทุกท่านค่ะ ไปชมกันนะค่ะ

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ WANNEE 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดงาน 5 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น.

ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ สาทรซอย 5