หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > จิตรกรรมสวนสุนันทา จัดกิจกรรม Baramee(บารมี) of Art ณ มูลนิธิหอธรรมพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา
จิตรกรรมสวนสุนันทา จัดกิจกรรม Baramee(บารมี) of Art ณ มูลนิธิหอธรรมพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา

admin pai
2019-03-04 17:19:28

จิตรกรรมสวนสุนันทา จัดกิจกรรม Baramee(บารมี) of Art ณ มูลนิธิหอธรรมพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาจิตรกรรม จัดกิจกรรมสันทนาการฝึกสติและสมาธิ และสร้างสรรค์งานศิลปะ ภายใต้ชื่อกิจกรรม  Baramee(บารมี) of Art ณ มูลนิธิหอธรรมพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งมูลนิธิหอธรรมพระบารมีเป็นเครือข่ายทางด้านชุมชมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นให้กับนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมชี้นปีที่ 1-3 ในแต่ละวัน นักศึกษาจะได้ทำกิจกรรมที่ฝึกการใช้สมาธิ สติ และการตื่นรู้ โดยวิทยากร คุณวราพรรณ หงุ่ยตระกูล (พี่แจง) ดารานักแสดง พี่ตอย ร่วมด้วย ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ในส่วนของการฝึกฝนทางด้านศิลปะ ได้ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการวาดสีน้ำอะคริริค และเทคนิคการทำภาพพิมพ์ ซึ่งได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก อาจารย์อินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พ.ศ.2542 พร้อมด้วยพี่ทีมงานร่วมทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา และการ workshop ภาพพิมพ์

 ทั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่าย ขอขอบคุณทีมงานจากมูลนิธิหอธรรมพระบารมี และที่สำคัญที่สุด พระอาจารย์สุรศักดิ์ จรณธัมโม วัดผาณิตาราม