- -
หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัครนักศึกษา > เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

admin pai
2019-02-02 10:37:43


ประกาศรับสมัครรอบ โควตา (Quota)
สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562

- ประเภทความสามารถทางวิชาการและพิเศษ

- ประเภททุนเพชรสุนันทา

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์
www.admission.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th